Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry

Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry on Kotkan alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten yhteisjärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1997. Järjestöön kuuluu 23 jäsenyhdistystä ja niiden kautta noin 3 500 henkilöjäsentä. Se on Kotkan alueen suurimpia yhdistyksiä, jolla on keskeinen rooli vammaisten edunvalvojana. Eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen toimintatapamme.

Tavoitteenamme on

  • toimia laaja-alaisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksien edistämiseksi.
  • vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi.
  • edistää jäsenyhdistysten yhteistoimintaa ja tukea niiden toimintaedellytyksiä sekä keskinäistä verkostoitumista.
  • tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osallisuutta ja tarjota osallistumismahdollisuuksia sekä edistää yhdenvertaisuutta

Visio

VYT RY ON

tunnettu luotettu asiantuntija jäsenyhdistystensä yhteistyöjärjestö sekä toimialansa merkittävä vaikuttaja.

Arvot

VYT RY ON 

Avoin

VYT ry pyrkii toiminnassaan avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, tiedon ja tapahtumien saavutettavuuteen. Vyt ry on avoin uusille ideoille ja valmis vastaamaan uusiin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Ihmisoikeudellinen

VYT ry kunnioittaa jokaisen ihmisoikeuksia jakamattomana ja luovuttamattomana sekä ihmisyyteen perustuvaa yhtäläistä ja pysyvää ihmisarvoa ja loukkaamattomuutta. 

Vastuullinen

Oikeudenmukainen

VYT ry:n toiminnan keskeisiä periaatteita ovat mm. oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. VYT ry pyrkii toiminnallaan vähentämään eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, muuttamaan puhetta, asenteita ja käytäntöjä. 

Tasa-arvoinen

VYT ry toteuttaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Yhdistys pyrkii täydentämään palveluillaan julkisen sektorin palveluja, tukemaan hauraassa elämäntilanteessa olevia ja lisäämään heidän hyvinvointiaan.