Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ja ajoterveyden arviointi

28.04.2023

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus (Tieliikennelaki 729/2018)

"Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen vaikeasti liikkumisesteiselle henkilölle tai vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamiseen, mikäli liikkumisesteisellä henkilöllä on näkövamma tai liikuntavamma.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen taustalla tulee olla vähintään liikuntakyvyn osalta haittaluokka 11 ja liikuntavamman merkitystä arvioidaan myös itsenäisen kävelyn perusteella. Näkövamman osalta näöntarkkuus voi olla paremmassa silmässä enintään 0,1 ja taustalla tulee olla vähintään näkökyvyn osalta haittaluokka 17." (Lähde: Invalidiliitto.)

Tunnusta voi hakea joko Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikkumisesteisen-pysakointitunnuksen-ja-verovapautuksen-hakeminen

tai Ajovarman toimipisteistä

https://www.a-katsastus.fi/palvelupisteet-ja-hinnat/etsi-lahin-palvelupiste/

Lisää aiheesta voi lukea Invalidiliiton sivuilta:

https://www.invalidiliitto.fi/vammaisuus/liikkumisen-tuen-palvelut/liikkumisesteisen-pysakointitunnus

Katso myös Invalidiliiton webinaari Liikkumisesteisen pysäköintitunnus. Siinä mainitaan, että esim. asumisyksikön työntekijällä on mahdollisuus saada henkilökohtainen liikkumisesteisen pysäköintitunnus viideksi vuodeksi kerrallaan , jos hän työssään kuljettaa asiakkaita, jotka esim tarvitsevat saattajaa.

https://www.invalidiliitto.fi/i-kanava/series-title/liikkumisesteisen-pysakointitunnus

Traficomin ojeissa mainitaan mm. saattajan tarve ja sosiaalisen toimintakyvyn haasteet

"Vaikka henkilö pystyisi kävelemään fyysisenä toimintona, voi itsenäinen kävely tai turvallinen liikkuminen olla estynyt muusta syystä. Näin voi olla esimerkiksi silloin kun kehitysvammaisuuteen tai autismin kirjoon liittyvistä seikoista tai vaikeasta muistisairaudesta johtuen henkilö ei kykene ymmärtämään vaaratilanteita pysäköintipaikoilla tai henkilöllä on suuria sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia. Nämä henkilöt siis tarvitsevat koko ajan toisen henkilön valvontaa ja kuljetustilanteessa saattajan.--

Pysäköintitunnus on myönnetty esimerkiksi:

  • Vaikeasti kehitysvammaisen Down-lapsen kuljettamiseksi, vaikka liikuntakyky on hyvä, mutta vammaisuuden aiheuttama haittaluokka on vähintään 11. Lapsi on hyvin impulsiivinen ja karkaileva ja kodin ulkopuolella liikkuminen hänen kanssaan on  hyvin haasteellista. Asiointimatkoja varten tarvitaan henkilöautokuljetus ja auto tulee voida pysäköidä mahdollisimman lähelle asiointipistettä vaaratilanteiden välttämiseksi.
  • Kuljettamista varten henkilölle, jolla on Aspergerin oireyhtymä, suuret sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat ja lisäksi kehitysvamma. Hän ei voi liikkua missään ilman toista henkilöä ja haittaluokka on 11.
  • Kuljettamista varten autistiselle henkilölle, joka saattaa toimia impulsiivisesti, eikä voi liikkua missään ilman toista henkilöä ja valvontaa ja haittaluokka on 13." (Traficom, Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille, Liikkumisesteisen pysäköintitunnus, s. 39.)

Traficom: Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon

ammattilaisille

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Ajoterveysohje_Traficom_2021.pdf

Ohjeissa on yleinen ajoterveyden arviointi (sivut 15-19) sekä sairauskohtainen ajoterveysarviointi eli sairaudet ja ryhmät. joissa ajoterveys on tärkeää tarkistaa usein: sivut 19-38.