Erityisliikuntakortin myöntämisperusteet Kotkassa 1.7.2023 alkaen

31.07.2023

Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunta on tarkastanut erityisliikuntakortin myöntämisperusteet ja päättänyt niistä kokouksessaan 13.6.2023.

Erityisliikuntakortti

Erityisliikuntakortin myöntämisperusteita tarkennetaan. Kotkalaisella pitkäaikaissairaalla tai vammaisella henkilöllä on mahdollisuus hakea erityisliikuntakorttia omatoimiseen kuntoutumiseen ja liikunnan harrastamiseen.
Asiakkaan on esitettävä luotettava selvitys terveydentilastaan ja sairauksista, joiden perusteella liikuntakoordinaattori voi myöntää erityisliikuntakortti oikeuden. 
Liikuntakortin hinta on tällä hetkellä 50 euroa aikuisilta ja 30 euroa lapsilta.
Vuosikortti on voimassa vuoden ostopäivästä ja se sisältää omatoimisen kuntoilun altaassa ja uimahallien kuntosaleilla.
Erityisliikuntakortti ostetaan uimahallin kassalta. Aikuisella vuosikortin ostajalla on mahdollisuus ostaa myös avainlätkä, jolla hän pääsee Mussalon luolan saleille, Karhuvuoren urheilutalon saleille ja Karhulan keskuskentän voimailusalille.  Kun käyttöoikeus päättyy vuoden päästä, asiakas ostaa samaan rannekkeeseen uuden erityisliikunta vuosikortin. Erityisliikuntakortti oikeuttaa Kotkan uimahallien käyttöön niiden aukioloaikoina. Osto mahdollistuu esittämällä erityisliikuntakortin osto-oikeus kassalla osto hetkellä. Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla on tarvittaessa oikeus yhteen maksuttomaan avustajaan. Avustajana voi toimia kuka vain täysi-ikäinen henkilö tai työsuhteessa oleva avustaja iästä riippumatta. Kassahenkilön täytyy luottaa kortin käyttäjän sanaan avuntarpeesta ja avustajan kelpoisuudesta. 
Rintamaveteraaneille uimahallikäynnit ovat edelleen maksuttomia. Myös heillä saa olla avustaja mukana.

ERITYISLIIKUNTAKORTIN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2023 alkaen

Liikuntarajoitteiset 
Liikuntaesteisten pysäköintitunnus tai luotettava selvitys sairaudesta

Haittaluokka 10 
Lääkärin määrittämä

Kehitysvammaiset
ICD-10 (F70, F71, F72, F73)

Neuropsykiatriset häiriöt 
Autisminkirjo, ADHD, Touretten oireyhtymä

CP – vammaiset 
Cp-vammasta (engl. cerebral palsy)
käytetään lääketieteessä usein termiä cp-oireyhtymä (ICD-10: G80)

Aivovammat, keskivaikeat ja vaikeat aivovammat, aivovammojen jälkitilat, aivoverenkiertohäiriöt

Polion sairastaneet

Reuma sairaat 
Kelakortin tunnus 202
Morbi diffusi telae conjunctivae et morbi similes, arthritis rheumatoides, spondylarthritis ancylopoetica et morbi similes; 
A04.6, A39.8, A50.5, D76, H20.1, H30, I33.0, I40.8, J84, K50.9, K51.9, K73.2, K74.3, K75.4, K83.0, L40.5, M02, M05, M06, M08, M13.9, M30–M35, M45, M46.1, M46.9, M86.3, M86.6, M94.1, N03, N04, Q44.2 
Fibromyalgia M79.0

Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt
Kelakortin tunnus 112 
(Schizophrenia, psychosis affectiva, psychosis manodepressiva, paraphrenia involutionis, status paranoicus, paranoia, dementia senilis, dementia praesenilis, psychoses aliae; F01, F03, F06.0-F06.3, F20-F25, F28, F29, F30.1, F30.2, F31, F32.3,F33.3, F84, G10, G20, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31.0, G35, G40.9)

Diabeetikot
Kelakortin tunnus 103 
(Diabetes mellitus; E10-E14, E89.1) 
Insuliinihoitoinen diabetes

Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö
Kelakortin tunnus 206 
(Angina pectoris, infarctus myocardii inveteratus, morbi ischaemici alii; I20–I22, I24.0, I25)

Krooninen sydämen vajaatoiminta
Kela tunnus 201

Krooniset sydämen rytmihäiriöt
Kela tunnus 207

Muut sydänsairaudet
Synnynnäiset sydänsairaudet 

Uniapneaa sairastavat 
Uniapnea on ylähengitysteitä ahtauttava sairaus, joka aiheuttaa toistuvia unenaikaisia hengityskatkoksia. Uniapnea on hoitamattomana vakava terveysriski.

Etenevät neurologiset sairaudet 
Sclerosis multiplex; G35, Harnes dgt (myös lihassairaudet)

Parkinsonin tauti tai siihen verrattavat liikehäiriöt 
Kelakortin tunnus 110
(Paralysis agitans, parkinsonismus; G20, G23, G24.1, G24.8, G90.3) 
Parkinsonin taudin lisäksi dopaherkkä dystonia ja muut sellaiset tyvitumakkeiden rappeutumissairaudet, joiden hoidossa Parkinsonin taudin lääkkeiden teho on osoitettu

Muisti sairaudet 
Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti, otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus, CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy, Huntingtonin tauti,
Hakolan tauti, lisäksi Parkinsonin tautiin ja MS-tautiin voi liittyä tiedonkäsittelyn vaikeuksia, kuten muistin heikkenemistä

Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 
Kelakortin tunnus 111 
(Epilepsia; C71, G40, G41)

Dystoniat

Aistivammaiset

Elinsiirto potilaat

Syöpä potilaat

Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet
Kelakortin tunnus 203

Sairaalloinen lihavuus
BMI 40

Erityisliikuntakortti on voimassa määräaikaisen hoitotukipäätöksen ajan seuraavissa sairauksissa Diagnosoidut kehitykselliset kielihäiriöt 
ADHD